NLP coach

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

NLP is een model voor het aanleren van positieve verbale/non-verbale communicatie en gedrag, waarbij de client meer keuzemogelijkheden ontdekt in zijn beperkte denkwijze en/of handelswijze.

Indien men in een negatieve spiraal zit door negatieve overtuigingen, aangeleerde normen en waarden, door onze opvoeders, onze maatschappij en allerlei negatieve gebeurtenissen is het heel moeilijk om hier weer uit te komen.

 

Door samen met mij gebruik te maken van verschillende technieken van NLP kunt u uit die negatieve spiraal komen en weer positiever en gelukkiger in het leven komen te staan. Vaak combineer ik dit met een aantal behandelingen van het magnetiseren.

 

U zult zien dat u door een combinatie van deze behandelingen of door alleen magnetisme of NLP u uzelf weer terug gaat vinden zoals u was toen u geboren werd zonder trauma's/blokkades, negatieve overtuigingen en op een andere manier naar de dingen gaat kijken.

 

NLP is geschikt voor iedereen, voor uzelf, uw gezin, partners en/of kinderen.